Indywidualny Plan Badawczy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH, doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje Indywidualny Plan Badawczy i składa go do Dyrektora Szkoły Doktorskiej najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Prosimy o składanie planów na formularzu dostępnym w poniższym linku.

Formularz IPB należy złożyć w oryginale.

 

 

Formularz dla osób składających aktualizację Indywidualnego Planu Badawczego: