10.05.2022

Komisje ds. Oceny Śródokresowej


Szanowni Państwo,

W dniu 10.05.2022 decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej AGH zostały powołane Komisje ds. Oceny Śródokresowej na rok 2021/2022.

WYKAZ

Jednocześnie informujemy, że doktoranci podlegający tegorocznej ocenie zostaną przypisani do Komisji w systemie informatycznym. Szczegóły dotyczące składu Komisji, wyznaczonego przez Komisję terminu i miejsca spotkania będą widoczne w systemie do obsługi oceny śródokresowej po zalogowaniu na konto doktoranta.