02.09.2022

Nowe możliwości publikacyjne: „Nauka – Technika – Technologia” AGH NTT


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis powołał nową serię wydawniczą o nazwie „Nauka – Technika – Technologia” (Zarządzenie Nr 18/2021).

Poszczególne tomy składają się z ciekawych i wartościowych publikacji stanowiących rozdziały w monografiach AGH NTT. Wszystkie artykuły są recenzowane, a po opublikowaniu w wersji elektronicznej - ogólnodostępne i bezpłatne. Każdy artykuł jest traktowany jako rozdział w monografii i według oceny MNiE ma przyznawane 20 punktów.

Zapraszamy do efektywnej współpracy polegającej na przygotowaniu artykułów zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Wydawnictwa AGH i podanymi pod adresem https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/

Artykuły prosimy nadsyłać do sekretarza serii dr inż. Roberta Rado na adres rado@agh.edu.pl wraz z zadeklarowaną dyscypliną naukową, do której należy zaliczyć daną publikację.

Do artykułu trzeba dołączyć podpisane odręcznie (lub podpisem elektronicznym) i zeskanowane oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz zgodę na publikację w repozytorium Biblioteki Głównej AGH.

Formularze oświadczeń dostępne są na stronie: https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/