18.03.2022

Spotkanie informacje dotyczące rekrutacji Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 marca 2022r. o godz: 13:00 odbędzie się spotkanie informacje dotyczące rekrutacji w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2150a7867fa74f0a8bc95a763006cbfc%40thread.tacv2/1647250337318?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%222775c14a-ad97-424e-bd59-8ab89937974f%22%7d