29.09.2021

Zwiększone stypendia dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich z Projektu IDUB AGH


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29 września uruchomiony zostaje kolejny konkurs w ramach Projektu IDUB AGH, działania 5 „Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich ".
Finansowaniem zostają objęci doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH lub Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.


Termin składania wniosków: 22 października 2021


Wsparcie przeznaczone jest dla ok 50 najlepszych doktorantów.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 1 000,-zł.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: idub@agh.edu.pl

Regulamin konkursu „Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich” dostępny jest z sieci AGH lub przez połączenie VPN na stronie Projektu IDUB.