Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH niebędący obywatelami polskimi mogą dobrowolnie przystąpić do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Osoba występująca o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym powinna:

 

  1. Być zameldowana w Polsce i posiadać numer PESEL.
  2. Zgłosić się do placówki NFZ i złożyć wniosek o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisać umowę o objęcie ubezpieczeniem z NFZ-tem.
  4. W ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić się z nią do placówki ZUS-u i wypełnić druk ZUS ZZA.
  5. Pamiętać o terminowym odprowadzaniu składki i składaniu deklaracji ZUS DRA.