Wysokość odprowadzanych składek

Uprzejmie informujemy, że w związku z faktem, że stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co miesiąc odprowadzane są następujące składki

  

Płatne przez Uczelnię:

 

  • Emerytalne (9,76%)
  • Rentowe (6,5%)
  • Wypadkowe (0,93%)
  • Fundusz Pracy (2,45%)
  • Zdrowotne (9%)

 

Płatne przez ubezpieczonego:

 

  • Emerytalne (9,76%)
  • Rentowe (1,5%)

 

Dodatkowo, doktorant może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

 

  • Chorobowe (2,45%)

 

Odprowadzanie składki chorobowej jest niezbędne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego.