Szczegółowy kalendarz rekrutacji letniej na rok akademicki 2022/2023

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH

 

do 15.07.2022

 

2.

Rejestracja w systemie elektronicznym kandydatów dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

od 04.07.2022
do 12.08.2022

 

3.

Rejestracja w systemie elektronicznym kandydatów dla zagadnień finansowanych z subwencji

od 04.07.2022

do 26.08.2022

4.

Decyzja Rady SD AGH w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD w myśl art. 186 ust. 2

do 02.09.2022

5.

Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

do 19.08.2022

6.

Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji

do 02.09.2022

 

7.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

05.09.2022

8.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

06.09.2022

9.

Termin ogłoszenia list rankingowych i listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

07.09.2022

 

10.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z subwencji

 

20.09.2022

 

11.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji

 

21.09.2022

 

12.

Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z subwencji

22.09.2022

13.

Składanie korekty wyboru zagadnień badawczych dla zagadnień finansowanych z subwencji

23, 26.09.2022

 

14.

Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z subwencji

27.09.2022

15.

Składnie oryginałów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych wraz z oświadczeniami w biurze Szkoły

28-30.09.2022