Szczegółowy kalendarz rekrutacji zimowej na rok akademicki 2022/2023

  • Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH do 20.12.2022
  • Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym e-Rekrutacja od 09.01.2023 do 29.01.2023.
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na podstawie art. 186 ust. 2 do 20.01.2023 - wniosek wraz z wykazem osiągnięć naukowych należy złożyć w oryginale w biurze Szkoły
  • Decyzja Rady SD AGH w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD w myśl art. 186 ust. 2 do 29.01.2023
  • Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego do 03.02.2023
  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej i języka angielskiego 10.02.2023
  • Termin ogłoszenia list rankingowych 13.02.2023
  • Składnie oryginałów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych wraz z oświadczeniami w biurze Szkoły 15-16.02.2023
  • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD 17.02.2023