Zakres egzaminu z dyscypliny Informatyka

 • Informatyka i jej zakres problemowy. Dane, informacja, wiedza. Struktury danych. Algorytm i sposoby jego zapisu.
 • Klasyfikacja problemów w informatyce. Problemy P i NP. Problemy nierozstrzygalne. Twierdzenie Goedla. Złożoność obliczeniowa i pamięciowa. Maszyna Turinga i maszyna RAM.
 • Podstawy teoretyczne konstrukcji i opisu języków formalnych. Podstawy teoretyczne budowy translatorów. Podstawowe problemy lingwistyki matematycznej.
 • Paradygmaty programowania: deklaratywny, obiektowy, relacyjny, zdarzeniowy model programowania. Przykłady języków realizujących te modele.
 • Modele współbieżności oraz ich własności; własności aplikacji współbieżnych.
 • Systemy operacyjne: jądro , proces, wątek, powłoka. Techniki budowy systemów operacyjnych.
 • Techniki reprezentacji wiedzy: ontologie, XML, model obiektowy i relacyjny.
 • Rodzaje baz danych. Model relacyjny baz danych. Nowoczesne podejścia do tworzenia baz danych.
 • Sieci komputerowe: model ISO/OSI, technologie warstwy fizycznej, Ethernet, VLAN, routing statyczny i dynamiczny, podstawowe protokoły routingu.
 • Podstawy metod obliczeniowych: arytmetyka komputerowa, interpolacja, aproksymacja, całkowanie numeryczne, układy równań liniowych, rozwiązywanie równań różniczkowych, FFT.
 • Obliczenia dużej skali; e-infrastruktury: typy, przeznaczenie, przykłady.
 • Architektury komputerów, CPU, GPU, SIMD, MIMD, superkomputery.
 • Modele i metody tworzenia i implementacji algorytmów równoległych; sposoby oceny ich jakości.
 • Sztuczna inteligencja: możliwości i ograniczenia. Metody uczenia maszynowego. Sieci neuronowe.
 • Modelowanie systemów informatycznych.
 • Aktualne wyzwania informatyki: Internet of Things, big data, informatyka kwantowa, systemy i obliczenia dużej skali, informatyka kwantowa.
 • Metody badawcze informatyki.