Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

        

 • Oddziaływanie przemysłu na środowisko.
 • Technologie eksploatacji stosowane w górnictwie podziemnym.
 • Technologie eksploatacji stosowane w górnictwie odkrywkowym.
 • Rola i znaczenie przeróbki surowców oraz technologie przeróbcze.   
 • Podstawowe kierunki rekultywacji.
 • Rozwój zrównoważony oraz społeczna odpowiedzialność w branży górniczej.
 • Ewidencja kosztów w kontekście wielowymiarowej informacji na potrzeby sprawozdawcze
  i zarządcze przedsiębiorstwa.
 • Metody oceny efektywności inwestycji.
 •  Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Rola wentylacji i klimatyzacji w kształtowaniu mikroklimatu pomieszczeń.
 • Odnawialne źródła energii w układach grzewczych i chłodniczych.