Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria biomedyczna

  • Podstawowe pojęcia: biomateriał, biozgodność, bioaktywność, wyrób medyczny, implant, transplant, sztuczny narząd, narząd hybrydowy.
  • Zależność pomiędzy budową, właściwościami i sposobem otrzymywania biomateriałów: metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych.
  • Klasyfikacja biomateriałów ze względu na: rodzaj materiału (metalowe, ceramiczne, polimerowe, węglowe, kompozytowe, hybrydowe) i  zachowanie w środowisku biologicznym (biostabilne, degradowalne, resorbowalne).
  • Praktyczne zastosowanie biomateriałów metalowych, polimerowych, węglowych, kompozytowych, bioceramiki fosforanowo-wapniowej i szkieł bioaktywnych np.  w  chirurgii, ortopedii, kardiochirurgii, stomatologii.
  • Inżynieria powierzchni i  metody modyfikacji powierzchni.
  • Metody badań struktury, mikrostruktury i  właściwości biomateriałów.
  • Odpowiedź biologiczna na implant.
  • Metody badań biomateriałów in vitro i in vivo. Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna.