Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria materiałowa

 • Mechanizm modyfikacji metali i stopów.
 • Umacnianie stopów odlewniczych.
 • Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę i właściwości odlewów.
 • Obróbka cieplna żeliwa i stopów aluminium.
 • Klasyfikacja eutektyk, przykłady.
 • Zarodkowanie i wzrost kryształów.
 • Kształtowanie struktury pierwotnej odlewów.
 • Krystalizacja i otrzymywanie kompozytów odlewanych.
 • Wpływ głównych pierwiastków stopowych na strukturę staliwa, żeliwa i stopów aluminium.
 • Procesy uszlachetniania stopów odlewniczych.
 • Tworzywa na formy odlewnicze.
 • Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium.
 • Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki pozapiecowej stopów żelaza.
 • Wykorzystanie procesu kształtowania przyrostowego w odlewnictwie metali i stopów.