Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  • Metody wiertnicze stosowane w poszukiwaniu i udostępnieniu złóż surowców stałych i płynnych
  • Metody geoinżynieryjne modyfikujące właściwości górotworu
  • Podstawy eksploatacji złóż ropy naftowej
  • Ochrona środowiska w przemyśle naftowym
  • Podstawy eksploatacji złóż gazu ziemnego
  • Transport i dystrybucja gazu ziemnego