Rekrutacja do programu "Doktorat wdrożeniowy" 2022/2023

 

 

Szkoła Doktorska AGH rozpoczyna nabór wniosków w ramach VI edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” na dwa moduły:

 

  1.  „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowej w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

 

Warunkiem udziału w programie jest przesłanie do 18 maja 2022 na adres biura Szkoły sdbiuro@agh.edu.pl formularza zgłoszenia zagadnienia badawczego przez pracownika naukowego będącego przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej AGH.

 

W drugim etapie wnioskowania, po przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej, wymagane jest dostarczenie przez doktoranta opisu planowanej pracy badawczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracji przedsiębiorcy o zatrudnieniu doktoranta zgodnie z wymogami konkursu.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbywa się poprzez rejestrację w systemie elektronicznym.

Kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów z dyscypliny wiodącej i języka angielskiego. Informacje o zakresie tematycznym egzaminów z poszczególnych dyscyplin są dostępne na stronie internetowej SD AGH. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z egzaminu z języka angielskiego na podstawie certyfikatu znajomości tego języka. Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2022/2023 określa uchwała Senatu AGH nr 94/2021, której treść dostępna jest na naszej stronie.

 

 

Pytania dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” lub kształcenia w Szkole Doktorskie AGH prosimy kierować do Biura SD AGH  (sdbiuro@agh.edu.pl).