Stypednia naukowe Fundacji Maspex

  1. Termin składania wniosków o stypendium naukowe w roku akademickim 2021/2021 to 30 listopad 2021
  2. Wnioski składane są w odpowiednich jednostkach (wydziałach), w których doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH prowadzą działalność naukową

Regulamin przyznawania przez Fundację Maspex stypendium naukowego

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Fundacji Maspex

Załącznik do Regulaminu