Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH

Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH (UPeL) jest to platforma do zdalnego nauczania, oparta o system Moodle - jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań edukacyjnych stosowanych na całym świecie. Uczelniana Platforma e-Learningowa AGH jest utrzymywana na serwerach Centrum e-Learningu zlokalizowanych w Centrum Rozwiązań Informatycznych.

Każdy wydział, a także kilka jednostek pozawydziałowych posiada swój obszar platformy. Poszczególnymi obszarami zarządzają administratorzy wydziałowi oraz jednostek pozawydziałowych. Nad wszystkim czuwają administratorzy z Centrum e-Learningu.