"Doktorat wdrożeniowy" w Szkole Doktorskiej AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie bierze udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” od ogłoszenia przez MNiSW I-szej edycji. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu AGH uzyskała finansowanie dla ponad 200 tematów badawczych, co stawia uczelnię w ścisłej czołówce w Polsce. Akademia będzie brała udział w kolejnych edycjach konkursu, jeżeli tylko będą one ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szkoła Doktorska AGH

 

Począwszy od 2019 roku (III edycja) doktoranci realizujący badania w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” kształcą się w Szkole Doktorskiej AGH (SD AGH). Szkoła przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w 4 dziedzinach i 16 dyscyplinach:

 

1)      w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

2)      w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,

 

3)      w dziedzinie nauk społecznych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki socjologiczne

 

4)      w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • nauki o kulturze i religii.