Informacje o III edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" (2019/2020)

 

Program Doktorat wdrożeniowy- III edycja (2019/2020)

 

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany to uczelni i instytucji naukowych prowadzących Szkoły Doktorskie, jak również do doktorantów oraz przedsiębiorców.

 

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

 

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego po stronie uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – pracują nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.

 

Efektem udziału w programie jest znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczo-rozwojowego, rozwój zawodowy pracownika dzięki uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z uczelnią.

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH realizują 51 doktoratów w ramach III edycji programu Doktorat wdrożeniowy, w tym:

 

 • 6 tematów w ramach dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • 1 temat w ramach dyscypliny Inżynieria biomedyczna
 • 3 tematy w ramach dyscypliny Inżynieria chemiczna
 • 12 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria materiałowa
 • 6 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria mechaniczna
 • 13 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • 3 tematy w ramach dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości
 • 7 tematów w ramach dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

 

Tematy badawcze są realizowane we współpracy z firmami:

 

 • ABP Investments sp. z o.o.
 • Aptiv Services Poland S.A.
 • BWI Poland Technologies sp. z o.o.
 • CAN-PACK S.A.
 • Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
 • Cognor S.A. Odział HSJ
 • Collins Aerospace, (Jasionka, Polska)
 • Exalo Drilling S.A.
 • Firma MERIT sp. z o.o.
 • Fitech sp. z o.o.
 • Geofizyka Toruń S.A.
 • Huettenes-Albertus Polska
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kopalnia Soli „Wieliczka”
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • KUCA Sp. z o.o.
 • Lafarge Cement S.A.
 • Maspex
 • Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.
 • Merit Poland Sp. z o.o.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • ORLEN Południe S.A.
 • ORLEN Upstream sp. z o. o.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • PGNiG S.A.
 • PGNiG Upstream Norway AS
 • Philip Morris Polska S.A.
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
 • Progresja S.A.
 • PROXIS sp z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • SMAY sp. z o.o.
 • Solaris Bus & Coach S.A.
 • Walcownia Metali ,,Dziedzice” S.A.
 • WBS sp. z o.o. sp. komandytowa
 • WEST TECHNOLOGY & TRADING-POLSK sp. z o.o.
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego