Informacje o programie "Doktorat wdrożeniowy"- IV edycja (2020/2021)

 

Program Doktorat wdrożeniowy- IV edycja (2020/2021)

 

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany to uczelni i instytucji naukowych prowadzących Szkoły Doktorskie, jak również do doktorantów oraz przedsiębiorców.

 

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

 

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego po stronie uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – pracują nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.

 

Efektem udziału w programie jest znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczo-rozwojowego, rozwój zawodowy pracownika dzięki uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z uczelnią.

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH realizują 76 doktoratów w ramach IV edycji programu Doktorat wdrożeniowy, w tym:

 

 • 8 tematów w ramach dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • 3 tematy w ramach dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • 1 temat w ramach dyscypliny Inżynieria biomedyczna
 • 5 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria chemiczna
 • 22 tematy w ramach dyscypliny Inżynieria materiałowa
 • 11 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria mechaniczna 
 • 19 tematów w ramach dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • 2 tematy w ramach dyscypliny Nauki chemiczne
 • 3 tematy w ramach dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości
 • 2 tematy w ramach dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

 

Tematy badawcze są realizowane we współpracy z firmami:

 

 • Aptiv Services Poland S.A.
 • ArcelorMittal Poland
 • Automationstechnik Sp. z o.o.
 • BH Poland Sp. z o.o.
 • Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.
 • Brenntag Polska sp. z o.o.
 • BWI Poland Technologies sp. z o.o.
 • CAN-PACK Metal Closures Sp. z o.o.
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • Consonance Sp. z o.
 • Delphi Technologies
 • EMT-System Spółka z o.o.
 • Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o.
 • Exalo Drilling S.A.
 • Fabryka Wentylatorów Fawent S.A.
 • Fideltronik Poland Sp. z o. o.
 • FMC Technologies Sp. z o.o.
 • Frapol Sp. z o. o.
 • Grupa Azoty S. A.
 • Instytut Nafty I Gazu- Państwowy Instytut Badawczy
 • Inter Project Group sp. z o.o. Biuro Projektów
 • JSW Innowacje S.A.
 • Kopalnia Soli Wieliczka S.A.
 • Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.
 • „Krakowski Holding Komunalny"
 • LAKMA SAT Sp. z o.o.
 • Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
 • Mediprintic sp. z o.o.
 • METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Środowiska
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP)
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
 • PPUH Autopart Jacek Bąk sp. z o.o.
 • PPHU STILMAR Michał Dobrzyński
 • Progresja S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Agro-Top" Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
 • Ryvu Therapeutics S.A.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
 • Silencions Sp. z o.o.
 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Unimetal Recycling Sp. z o.o.
 • Valeo Siemens eAutomotive Poland sp. z o.o.
 • Visiona Sp. z o.o.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • Zakład Robót Górniczych GÓRREM Sp. z o.o. Sp. k.