The AGH Doctoral School's Authorites

Director of the School

prof. dr hab. Marcin Szpyrka

mszpyrka@agh.edu.pl

 

Deputy Director

prof dr hab. inż Marta Radecka

radecka@agh.edu.pl

 

The Council of the AGH Doctoral School

 1. prof. dr hab. Szpyrka Marcin (WEAIiIB) Chairman
 2. prof. dr hab. inż. Radecka Marta (WIMiC)
 3. dr hab. inż. Piłat Adam, prof. AGH (WEAIiIB)
 4. dr hab. inż. Słota Renata, prof. AGH (WIEiT)
 5. dr hab. inż. Kańtoch Eliasz, prof. AGH (WEAIiIB)
 6. dr hab. inż. Szumera Magdalena, prof. AGH (WIMiC)
 7. prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (WGGiIŚ)
 8. prof. dr hab. inż. Madej Łukasz (WIMiIP)
 9. dr hab. inż. Cieplok Grzegorz, prof. AGH (WIMiR)
 10. prof. dr hab. inż. Leszczyński Jacek (WEiP)
 11. prof. dr hab. inż. Dzwinel Witold (WIEiT)
 12. dr hab. Kużel Sergiusz, prof. AGH (WMS)
 13. prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej, (WIMiC)
 14. prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (WFiIS)
 15. prof. dr hab. inż. Matusik Jakub, dr hab. inż. (WGGiOŚ)
 16. prof. dr hab. Lewicka Dagmara (WZ)
 17. dr hab. Czapkiewicz Anna, prof. AGH (WZ)
 18. dr hab. Gądecki Jacek, prof. AGH (WH)
 19. prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (WH)
 20. mgr inż Gala Mateusz (Samorząd Doktorantów AGH)
 21. mgr inż. Jabłoński Piotr (Samorząd Doktorantów AGH)

 

Scientific Discipline Boards