• Do dnia 18 maja 2022 r. przyszły promotor kandydata przesyła zgłoszenie tematu do uczestniczenia w programie "Doktorat wdrożeniowy", według ustalonego wzoru (formularz zgłoszenia zagadnienia badawczego), w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytowalnego) do Szkoły Doktorskiej AGH na adres (sdbiuro@agh.edu.pl).

  • Do dnia 1 czerwca 2022 r. złożenie do MEiN przez Akademię Górniczo-Hutniczą I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotorów.

  • Ogłoszenie przez Ministerstwo wyników oceny I części wniosku.

  • Kandydaci, których tematyki badawcze zostały zaakceptowane w I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, składają dokumenty do Szkoły Doktorskiej AGH zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

  • Kandydaci uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania II części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w terminie wskazanym w informacji o wstępnym zaakceptowaniu propozycji badawczej.

  • Do dnia 20 września 2022 r. złożenie do MEiN przez Akademię Górniczo-Hutniczą II części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

  • Ostateczne rozstrzygnięcie o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie "Doktorat wdrożeniowy".

  • Podpisanie umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a MEiN na finansowanie programu.

  • Zawarcie umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy miedzy stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu.

     

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

 

Wzór umowy trójstronnej