Konkurs PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu skierowanego do doktorantów szkół doktorskich - PRELUDIUM BIS.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy.

PRELUDIUM BIS zakłada m.in. finansowanie stypendium doktoranckiego przez cały okres kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej.

 

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości:

 • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Lista projektów, które uzyskały finansowanie:

 • Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania detekcji zmian zapalnych w spondyloartropatii osiowej
  kierownik projektu: prof. dr hab. Zbisław Tabor, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  przyznane środki: 370 800 zł
 • Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej
  kierownik projektu: dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  przyznane środki: 370 800 zł
 • Badanie dynamiki zderzeń jądrowych poprzez korelacje wielu wielkości globalnych
  kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bożek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 436 200 zł
 • Rola modeli oddziaływań wielopartonowych w zderzeniach proton-proton przy energii LHC w przewidywaniach zniszczeń radiacyjnych w detektorach krzemowych spektrometru LHCb
  kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 485 040 zł
 • Elektrostatyczne kropki kwantowe w dwuwymiarowych warstwach czarnego fosforu
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 449 184 zł
 • Tlenki wysokoentropowe jako potencjalne materiały anodowe dla ogniw Li-ion
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, Wydział Energetyki i Paliw
  przyznane środki: 435 600 zł
 • Dyfrakcyjne badanie naprężeń własnych, struktury i mikrostruktury warstw wierzchnich polikryształów przy użyciu metody stałego kąta padania
  kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Wroński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  przyznane środki: 435 600 zł
 • Zrównoleglanie metaheurystyk z desynchronizacją
  kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 400 680 zł
 • Inspiracje socjokognitywne w klasycznych metaheurystykach
  kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksander Byrski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 400 680 zł
 • Super-skalowalna symulacja ruchu miejskiego
  kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Turek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  przyznane środki: 406 080 zł
 • Opracowanie materiałów anodowych nowej generacji opartych na kompozytach Sb/C, Si/C oraz Sb-Si/C dla ogniw typu Na-ion
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Wydział Energetyki i Paliw
  przyznane środki: 532 800 zł
 • Analiza i projektowanie stanów chronionych w metamateriałach topologicznych
  kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Paćko, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  przyznane środki: 413 880 zł

Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH w ramach konkursu PRELUDIUM BIS, zapraszamy do kontaktu z kierownikami poszczególnych projektów, w celu uzyskania bliższych informacji n/t warunków do ich przystąpienia.