15.11.2023

I Międzynarodowa Konferencja Doktorancka "Nauki społeczne w badaniach młodych naukowców"


Szanowni Państwo,

Rada Samorządu wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych serdecznie zachęcają do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej "Nauki społeczne w badaniach młodych naukowców".

Konferencja odbędzie się zdalnie w dniach 6-7 grudnia 2023 r.

Celem Konferencji jest integrowanie młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów oraz studentów. Wydarzenie to ma na celu stworzenie transdyscyplinarnej przestrzeni do prezentacji i wymiany myśli osadzonych w obszarze nauk społecznych.

W załączeniu przesyłam program konferencji w języku polskim oraz angielskim. Poniżej przedstawiam również link do wydarzenia na portalu Facebook. Podawajcie informację dalej, dzielcie się z waszymi znajomymi z Polski i zagranicy!

https://facebook.com/events/s/i-international-doctoral-confe/1334326527181791/

Organizatorzy
samorzad.sdns@uni.lodz.pl