23.09.2022

Zakwaterowanie w Domach Studenckich dla osób rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH 2022/2023


Szanowni Państwo,

Miasteczko Studenckie uprzejmie informuje osoby rozpoczynające kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH, zainteresowane zamieszkaniem w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023 o rozpoczynającej się procedurze składania wniosków. Wnioski w formie elektronicznej należy składać w systemie https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie do 02.10.2022 r.

Osoby ubiegające się o przydział miejsca, posiadające konto w systemie centralnego rozdziału miejsc (https://akademik.agh.edu.pl/) po zalogowaniu, składają wyłącznie elektroniczny wniosek dedykowany dla doktorantów oraz pracowników AGH, bez konieczności drukowania i osobistego składania wniosku.
Doktoranci i pracownicy AGH, którzy nie posiadają konta w systemie przed złożeniem elektronicznego wniosku, dokonują rejestracji w systemie.

Wypełniając elektroniczny wniosek należy wskazać nazwę Wydziału lub Jednostki, w której Wnioskodawca podejmuje pracę lub studia. Konieczne jest również zaznaczenie liczby wnioskowanych miejsc, a także opcjonalny wybór preferowanego domu studenckiego.

Uwaga:
Przydziały miejsce realizowane będą w niżej wymienionych obiektach:
- Dom Studencki nr 18 Odyseja (ul. Tokarskiego 4),
- Dom Studencki nr 19 Apollo (ul. Tokarskiego 2).

Decyzje w sprawie przydziału miejsc w domu studenckim zostaną przesłane drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail, nie później niż 10.10.2022 r. Zakwaterowanie we wskazanym domu studenckim powinno odbyć się w terminie do 14.10.2022 r., pod rygorem utraty miejsca.