26.04.2023

Zaproszenie na X Konferencję Naukową "INNOWACJE W PRAKTYCE" 15-16 czerwca 2023 r.


Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie zaprosić pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz koła naukowe na X Konferencję Naukową "INNOWACJE W PRAKTYCE", która odbędzie się w dn. 15-16 czerwca 2023 r. w Lublinie.

Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i naukowców.

Konferencja umożliwia uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych.

Rejestracja on-line oraz bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej: https://cine.edu.pl