O Szkole

Szkoła Doktorska AGH została utworzona Zarządzeniem Rektora AGH z dnia 15 maja 2019 roku.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH jest realizowane w następujących dyscyplinach naukowych:

 

1) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
a) automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
b) informatyka techniczna i telekomunikacja,
c) inżynieria biomedyczna,
d) inżynieria chemiczna,
e) inżynieria lądowa, geodezja i transport,
f) inżynieria materiałowa,
g) inżynieria mechaniczna,
h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
a) informatyka,
b) matematyka,
c) nauki chemiczne,
d) nauki fizyczne,
e) nauki o Ziemi i środowisku

 

3) w dziedzinie nauk społecznych:

a) ekonomia i finanse
b) nauki o zarządzaniu i jakości,
c) nauki socjologiczne

 

4) w dziedzinie nauk humanistycznych:
a) nauki o kulturze i religii.

 

Nauczanie w Szkole Doktorskiej AGH zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań naukowych oraz elastyczny program kształcenia pozwalający na wybór zajęć w zależności od potrzeb doktoranta.

Kształcenie trwa od 6 do 8 semestrów. Podstawowym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest napisanie rozprawy doktorskiej. Proces ten składa się z dwóch elementów: indywidualnego planu kształcenia i indywidualnego planu badawczego


Szkoła Doktorska jest:

  • bezpłatna
  • interdyscyplinarna
  • zapewnia wysokie stypendium
  • prowadzona w trybie stacjonarnym