Szczegółowy kalendarz rekrutacji letniej na rok akademicki 2023/2024

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH.

 

do 17.07.2023

 

2.

Rejestracja w systemie elektronicznym (e-Rekrutacja) kandydatów dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

od 03.07.2023
do 16.08.2023

 

3.

Rejestracja w systemie elektronicznym (e-Rekrutacja) kandydatów dla zagadnień finansowanych z subwencji.

od 03.07.2023
do 26.08.2023

4.

Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

do 21.08.2023

5.

Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji.

do 04.09.2023

6.

Decyzja Rady Szkoły Doktorskiej w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły w myśl art. 186 ust. 2.

do 04.09.2023

7.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowanych w sierpniu 2023.

05.09.2023

8.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowanych w sierpniu 2023.

06.09.2023

9.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowanych we wrześniu 2023.

11-12.09.2023

10.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowanych we wrześniu 2023.

13.09.2023

11.

Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

14.09.2023

 

12.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z subwencji.

 

19.09.2023

 

13.

Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji.

20.09.2023

 

14.

Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z subwencji.

 

21.09.2023

 

15.

Składanie korekty wyboru zagadnień badawczych dla zagadnień finansowanych z subwencji.

22 oraz 25.09.2023

16.

Ogłoszenie listy osób wpisanych do Szkoły Doktorskiej.

26.09.2023

17.

Składnie oryginałów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych wraz z oświadczeniami w biurze Szkoły.

27-29.09.2023