Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria materiałowa

Podstawy krystalochemii

 • wiązania chemiczne a własności materiałów;
 • izomorfizm i polimorfizm;
 • reguły Paulinga,
 • roztwory stałe;

 

Transport masy i ciepła w ciałach stałych

 • mechanizmy transportu ciepła w ciałach stałych;
 • korelacje pomiędzy transportem ciepła w wiązaniem;
 • dyfuzja chemiczna i wzajemna;
 • opis ilościowy dyfuzji;

 

Metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)

 • metody badań ciał stałych (krystalicznych i amorficznych);
 • metody badań właściwości termicznych ciał stałych;
 • spektroskopia oscylacyjna;
 • metody badań powierzchni ciał stałych;
 • metody badań mikrostruktury ciał stałych;

 

Ceramiczne materiały funkcjonalne

 • mechanizmy przewodzenia ładunków elektrycznych w ciałach stałych;
 • warunki przeźroczystości materiałów ceramicznych;
 • przewodniki jonowe; półprzewodniki elektronowe
 • zjawiska polaryzacji dielektrycznej;

 

Materiały kompozytowe

 • rodzaje kompozytów;
 • zasady doboru materiałów do kompozytów;
 • zjawiska prowadzące do wzmocnienia materiałów kompozytowych;
 • wykorzystanie innych niż mechanicznych właściwości kompozytów;

 

Biomateriały

 • rodzaje biomateriałów;
 • zastosowanie biomateriałów;
 • biomateriały ceramiczne i szkliste;
 • biomateriały polimerowe;
 • biomateriały metalowe, węglowe i kompozytowe;