Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Kogeneracja i poligeneracja.
 1. Systemy odzysku ciepła stosowane w przemyśle i energetyce.
 1. Akumulacja energii, konwersja energii i magazyny energii.
 1. Transformacja energetyczna.
 1. Kotły parowe i wodne, zasady regulacji kotłów.
 1. Turbiny parowe i gazowe.
 1. Podstawy spalania: prędkość spalania, stabilizacja spalania, temperatura i granica zapłonu.
 1. Aspekty energetyczne i ekologiczne spalania paliw.
 1. Niskotemperaturowe systemy ogrzewania.
 1. Odzysk ciepła w klimatyzacji.
 1. Urządzenia sprężarkowe i absorpcyjne.
 1. Czynniki robocze, ziębnicze i chłodziwa.
 1. Powietrze wilgotne, właściwości, wykres i-x.
 1. Termoelektryczność.
 1. Efekt cieplarniany i dziura ozonowa. 
 1. Równanie ciągłości strugi, przykłady zastosowania równania Bernoulliego.
 1. Konwekcja swobodna i wymuszona – różnice i podobieństwa.
 1. Wymiana ciepła przez promieniowanie – przykłady zastosowania w technice.
 1. Efektywność energetyczna, audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna.
 1. Komfort cieplny i wskaźniki oceny.
 1. Procesy adsorpcyjne w środowisku i przemyśle.