Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Gospodarka odpadami
 • Zarządzanie środowiskowe - metodyka analizy cyklu życia (LCA)
 • Rekultywacja, remediacja i ochrona gleb
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Zarządzanie jakością wód
 • Zrównoważona gospodarka wodna w górskich obszarach wiejskich.
 • Kompleksowe rozwiązania na rzecz poprawy retencyjności zlewniowej
 • Zintegrowane zarządzanie zlewnią i ryzykiem powodziowym
 • Zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi
 • Technologie oczyszczania gazów odlotowych
 • Zarządzanie jakością powietrza
 • Transport niskoemisyjny
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie pomp ciepła
 • Źródła, transport i przemiany zanieczyszczeń w środowisku
 • Monitoring środowiska