Zakres egzaminu z dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja

 • Teoria informacji, kodowanie danych.
 • Podstawy metod obliczeniowych: arytmetyka komputerowa, interpolacja, aproksymacja, całkowanie numeryczne, układy równań liniowych, rozwiązywanie równań różniczkowych.
 • Systemy operacyjne: jądro , proces, wątek, powłoka. Techniki budowy systemów operacyjnych.
 • Sygnały analogowe i cyfrowe, widmo sygnału, próbkowanie, transformata Fouriera.
 • Techniki modulacji.
 • Model ISO/OSI sieci telekomunikacyjnych.
 • Media transmisyjne i ich charakterystyki.
 • Sieci IPv4 i Ipv6.
 • Protokoły MAC i routingu.
 • Inżynieria ruchu w sieciach TCP i MPLS.
 • Sieci bezprzewodowe: komórkowe i WLAN.
 • Multimedia: kompresja i transmisja dźwięku i obrazu.
 • Jakość obsługi w sieciach telekomunikacyjnych.
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych.
 • Podstawowe metody badawcze: obliczenia, eksperyment, symulacje komputerowe.
 • Metody obliczeniowe, interpolacja, ekstrapolacja , metody numeryczne, regresja liniowa, metoda najmniejszych kwadratów, obliczenia Monte Carlo.
 • Metody optymalizacji, minimalizacja funkcji, programowanie dynamiczne i liniowe.
 • Cykl życia systemu informatycznego. Modele wytwarzania systemów informatycznych: kaskadowy, przyrostowy, spiralny, metodyki lekkie.
 • Baz danych i ich typy. Model relacyjny baz danych. Nowoczesne podejścia do tworzenia baz danych.
 • Architektury komputerów, CPU, GPU, SIMD, MIMD, superkomputery.
 • Systemy rozproszone: typy, metody budowy, wykorzystywane technologie.
 • Aktualne wyzwania informatyki: Internet of Things, big data, informatyka kwantowa, systemy i obliczenia dużej skali.