Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria lądowa i transport

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Teoria konstrukcji budowlanych
  • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
  • Diagnostyka konstrukcji budowlanych
  • Materiały i technologie budowlane
  • Geotechnika, budownictwo podziemne i tunelowe