Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria materiałowa

  • Podstawowe procesy przeróbki plastycznej metali, ich podział i krótka charakterystyka.
  • Rola parametrów procesowych i materiałowych w przeróbce plastycznej metali.
  • Najważniejsze procesy obróbki cieplnej stali i metali nieżelaznych, ich podział i krótka charakterystyka.
  • Podstawowe własności mechaniczne materiałów inżynierskich i sposoby ich wyznaczania.
  • Przemiany fazowe w dwuskładnikowych układach równowagi fazowej