Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria mechaniczna

 1. Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła – konwekcja, promieniowanie, przewodzenie
 2. Podstawowe prawa opisujące przepływy płynów – płyny idealne i rzeczywiste
 3. Wymiana ciepła przy zmianie stanu skupienia – wrzenie, skraplanie
 4. Metody intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła
 5. Wymienniki ciepła – typy i metody obliczeniowe
 6. Metody numeryczne stosowane w modelowaniu wymiany ciepła i przepływów
 7. Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła
 8. Metody i przyrządy stosowane w pomiarach w technice cieplnej
 9. Bilanse energii i masy układów termodynamicznych
 10. Obiegi termodynamiczne
 11. Termodynamika gazu wilgotnego
 12. Podstawowe metody pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej