Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  1. Termodynamika procesów cieplnych
  2. Metody pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej
  3. Odnawialne i konwencjonalne źródła energii
  4. Procesy termiczne odnawialnych paliw stałych i odpadów
  5. Zarządzanie i gospodarka odpadami komunalnymi
  6. Technologie oczyszczania gazów odlotowych
  7. Rekultywacja gleb
  8. Ochrona środowiska
  9. Monitoring zanieczyszczeń w środowisku
  10. Zrównoważony rozwój środowiska