Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AGH w ramach współpracy z IDEAS NCBiR 2023/2024

Oferta skierowana jest do studentów/studentek lub absolwentów/absolwentek matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnych dyscyplin chcących kontynuować karierę naukową aplikując na stanowisko doktoranta w firmie IDEAS NCBiR, przy równoległym kształceniu w Szkole Doktorskiej AGH.

Praca doktorska realizowana będzie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma IDEAS NCBiR stawia na rozwój naukowy pracowników oraz praktyczne zastosowanie wyników badań.

 

Szczegółową informację, jak aplikować do programu oraz aktualne tematy rozpraw doktorskich można znaleźć na stronie: Szkoły doktorskie - IDEAS NCBR

 

Etap kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej AGH obejmuje:

1. Kandydat dokonuje rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

2. Kandydat składa:

  • Dokumenty wymienione w §3 ustępy 3-5 Zasad rekrutacji oraz uiszcza opłatę rekrutacyjną o której mowa w §7 Zasady rekrutacji
  • Zaświadczenie o zawarciu z IDEAS NCBR warunkowej umowy zatrudnienia na czas realizacji Rozprawy doktorskiej

3. Kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej zgodnie z obowiązującymi Zasadami rekrutacji.

4. Przyjęcie Kandydata do Szkoły Doktorskiej jest równocześnie spełnieniem warunku zawieszającego zawartej z IDEAS NCBR umowy zatrudnienia na czas realizacji Rozprawy doktorskiej.

 

TEMATY ROZPRAW DOKTORSKICH DO REALIZACJI 2023/2024