Stypendia naukowe Fundacji Maspex

  1. Termin składania wniosków o stypendium naukowe w roku akademickim 2023/2024 to 20 listopada 2023.
  2. Wnioski składane są w odpowiednich jednostkach (wydziałach), w których doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH prowadzą działalność naukową