Stypendia naukowe Fundacji Maspex

  1. Termin składania wniosków o stypendium naukowe w roku akademickim 2022/2023 to 21 listopada 2022 r do godziny 12:00.
  2. Wnioski składane są w odpowiednich jednostkach (wydziałach), w których doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH prowadzą działalność naukową