Szkoła Doktorska AGH


Aktualności

29.10.2019

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w...


17.10.2019

Ubezpieczenie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie stwarza możliwość dobrowolnego ubezpieczenia doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Szczegółowe informacje: www.ubezpieczenia.agh.edu.pl


15.10.2019

Indywidualny Plan Kształcenia IPK - dodatkowe informacje:

Doktorant realizuje Indywidualny Plan Kształcenia obejmujący zajęcia w wymiarze odpowiadającym co najmniej 26 punktom ECTS i 390 godzinom zajęć, co oznacza, że plan musi  spełnić zarówno wymóg związany liczbą godzin jak...


15.10.2019

Blok dydaktyczny- Sprostowanie

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się błędami w Indywidualnych Planach Kształcenia złożonych  w biurze Szkoły Doktorskiej AGH informujemy, że w przypadku Bloku dydaktycznego praktyki dydaktyczne w formie...


07.10.2019

Dyżur dla doktorantów

Informujemy, że dyżury Dyrektora Szkoły Doktorskiej- prof. dr hab. Marcina Szpyrki będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach 10-11 w pokoju 321.


Wyświetla nowości od 221 do 225 ze wszystkich 233